آخرین ارزیابی‌ها در خصوص شماره تلفن‌ها
شماره امتیازدهی شماره نظر دفعه
09302001351 کلاهبرداری / تماس رباتی 09302001351 کلاهبرداری / تماس رباتی ایشان کلاهبردار هستند
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.18 07:41
02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی 02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی زنگ زدن و گفتن برنده ماشین شدیم ما
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.06 13:20
02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی 02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی کلاه برداری روانشناسانه و هوشمندانه
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.05 13:13
02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی 02166602922 کلاهبرداری / تماس رباتی کلاهبرداری تلفنی
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.05 11:13
09190681405 کلاهبرداری / تماس رباتی 09190681405 کلاهبرداری / تماس رباتی کلاهبردار است
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.03 07:55
200049128 کلاهبرداری / تماس رباتی 200049128 کلاهبرداری / تماس رباتی من بسته ای سفارش دادم و گفتن فردا کد پیگیری برات میفرستیم و حالا با این شماره این پیام برام ارسال شده و لینکشونم یه لینک الکیه با سلام مشتری گرامی ضمن تشکر از انتخاب شرکت ملی پست، مرسوله شما به این شرکت تحویل گردید. لطفا در صورت تمایل در نظر سنجی ما شرکت فرمائید. https://lr.post.ir/?l=TObNYd
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.08.01 07:58
09356977697 تحقیقات بازار 09356977697 تحقیقات بازار Hes spam
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(تحقیقات بازار)
2019.02.28 09:12
09301757372 بازاریابی از راه دور 09301757372 بازاریابی از راه دور و س
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2019.01.19 17:46
92144212757 کلاهبرداری / تماس رباتی 92144212757 کلاهبرداری / تماس رباتی Dont answer
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.01.10 07:32
09169170075 سایر 09169170075 سایر Black list
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(سایر)
2019.01.02 02:57
09300543662 بازاریابی از راه دور 09300543662 بازاریابی از راه دور Black list
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2019.01.02 02:45
09127360091 تحقیقات بازار 09127360091 تحقیقات بازار Block this
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(تحقیقات بازار)
2018.10.20 13:24
09103815726 سایر 09103815726 سایر Block him
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(سایر)
2018.08.28 06:21
09391160258 بازاریابی از راه دور 09391160258 بازاریابی از راه دور Block namber
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2018.08.23 06:57
09918944758 نظرسنجی 09918944758 نظرسنجی See attached for setting Up for me to not spying On Security and safety
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(نظرسنجی)
2018.06.21 12:56