Απόρρητο

Απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος αποτελείται κυρίως από περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες εφαρμογών για κινητά και από το φόρουμ συζήτησης του ιστότοπου. Η TelGuarder αποποιείται της ευθύνης για το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες. Εάν το περιεχόμενο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τις προϋποθέσεις χρήσης της σελίδας, είναι λανθασμένο ή επιβλαβές για ορισμένους χρήστες, το περιεχόμενο ενδέχεται να διαγραφεί από την telGuarder ή τους συντονιστές.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δημόσιες και προσβάσιμες σε όλους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα διαβιβαστούν σε τρίτους.