Όροι

Όροι

Όροι χρήσης αυτού του ιστότοπου:

Το σύνολο του περιεχομένου αποτελεί στοιχείο ενεργητικού της telGuarder Ltd. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αντιγραφής περιεχομένου, είτε χειροκίνητα είτε με τη χρήση λογισμικού, χωρίς τη χορήγηση γραπτής συγκατάθεσης από την telGuarder.

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TelGuarder δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να ασκούν ή να ενθαρρύνουν εγκληματικές δραστηριότητες ή προσωπικές επιθέσεις. Ο συντονιστής της σελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται τυχόν περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους ή δεν σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο. Η TelGuarder διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς αναφορά των λόγων των επιγενόμενων αλλαγών.