02129400000 (استان تهران, ایران)
+982129400000
1268
دفعات جستجو
71
گزارش توسط کاربران
14 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1575
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
9 شهریور 1401
ایمن
مربوط به تماس برگشتی خودتون هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.31 16:33
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (14٫3%)
  • بازاریابی از راه دور (14٫3%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (57٫1%)
  • سایر (14٫3%)
نظرات
9 شهریور 1401
ایمن
مربوط به تماس برگشتی خودتون هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.31 16:33
17 مرداد 1401
ایمن
احتمالا برای شرکت اینترنتی های وب است، ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.08 21:01
30 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
پیامک هایی که در نهایت به کلاه برداری کشیده میشه
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.21 11:31
12 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحمت بسیار به دلیل تعداد تماس ها
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.03 20:08
16 اسفند 1399
ایمن
برای پیگیری تماسی که قبلا گرفتید، زنگ میزنند.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.03.06 21:38
21 فروردین 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.04.10 11:32
18 اردیبهشت 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب + سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.08 09:31
29 اسفند 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.20 14:49
15 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.06 18:55
22 اسفند 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.13 22:58
16 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.07 16:41
18 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.08 12:03
21 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.12 20:37
24 تیر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.15 13:52
29 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.20 12:59
29 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.20 16:47
12 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.02 15:43
4 اردیبهشت 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.24 10:33
27 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.16 19:09
24 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.13 10:13
29 اسفند 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.20 14:50
25 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.15 17:36
14 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.04 16:01
20 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.11 23:58
24 آبان 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.15 21:50
8 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.29 15:31
4 خرداد 1401
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.25 16:37
11 مهر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.03 11:54
18 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.08 10:41
6 مهر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.28 19:28
21 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.12 00:08
16 آذر 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.07 14:57
21 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.12 17:15
7 شهریور 1400
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.29 19:15
6 فروردین 1401
بازاریابی از راه دور
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2022.03.26 16:42
قالبهای ممکن
+982129400000, 00982129400000, 02129400000, +98 21 2940 0000, 021 2940 0000, tel:+98-21-2940-0000