02133270000 (استان تهران, ایران)
+982133270000
164
دفعات جستجو
5
گزارش توسط کاربران
4 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
193
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
3 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
این شخص با سو استفاده و تماس مکرر و ایجاد ترس با عنوان خرید های اینترنتی مزاحمت ایجاد کرده است.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.25 13:27
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
3 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
این شخص با سو استفاده و تماس مکرر و ایجاد ترس با عنوان خرید های اینترنتی مزاحمت ایجاد کرده است.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.25 13:27
16 خرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.06 15:07
6 مهر 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.28 11:20
قالبهای ممکن
+982133270000, 00982133270000, 02133270000, +98 21 3327 0000, 021 3327 0000, tel:+98-21-3327-0000