02133345469 (استان تهران, ایران)
+982133345469
131
دفعات جستجو
6
گزارش توسط کاربران
12 تیر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
139
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
28 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
02136841068 این به نام بیمه تکمیلی و هوشمند سازی بیمه تکمیلی هست از بیمه مرکزی کلاهبردای
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.17 15:35
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
28 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
02136841068 این به نام بیمه تکمیلی و هوشمند سازی بیمه تکمیلی هست از بیمه مرکزی کلاهبردای
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.17 15:35
24 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری به اسم بیمه تکمیلی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.15 13:23
قالبهای ممکن
+982133345469, 00982133345469, 02133345469, +98 21 3334 5469, 021 3334 5469, tel:+98-21-3334-5469