02133683751 (استان تهران, ایران)
+982133683751
39
دفعات جستجو
2
گزارش توسط کاربران
1 تیر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
39
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
7 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
تماس با شماره و معرفی خود به عنوان زیر مجموعه ارگان دولتی به قصد کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.27 14:14
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
قالبهای ممکن
+982133683751, 00982133683751, 02133683751, +98 21 3368 3751, 021 3368 3751, tel:+98-21-3368-3751