02133923271 (استان تهران, ایران)
+982133923271
89
دفعات جستجو
8
گزارش توسط کاربران
30 شهریور
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
88
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
14 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
درخواست آدرس دقیق برای ارسال سیم کارت داشت
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.09.05 17:01
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (57/1%)
  • بازاریابی از راه دور (14/3%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (28/6%)
نظرات
14 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
درخواست آدرس دقیق برای ارسال سیم کارت داشت
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.09.05 17:01
13 بهمن 1399
سایر
تنها با داشتن شماره ، درخواست آدرس دقیق و نام و نام خانوادگی جهت ارسال سیم کارت کرده است.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.02.01 09:30
7 مرداد 1399
سایر
تنها با داشتن شماره ، درخواست آدرس دقیق و نام و نام خانوادگی کرده است.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.07.28 12:49
قالبهای ممکن
+982133923271, 00982133923271, 02133923271, +98 21 3392 3271, 021 3392 3271, tel:+98-21-3392-3271