02136840029 (استان تهران, ایران)
+982136840029
155
دفعات جستجو
10
گزارش توسط کاربران
9 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
185
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
24 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
باسلام درشرایطی هستیم که اغلب نیازبه دکترداریم ودفترچه سلامت راهم هیچ جاقبول نمی کند لذا اینگونه تماس ها آدم رادردوراهی قرارمی دهد نمی دانیم اطلاعات برایشان بدهیم یاندهیم
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.15 14:32
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
24 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
باسلام درشرایطی هستیم که اغلب نیازبه دکترداریم ودفترچه سلامت راهم هیچ جاقبول نمی کند لذا اینگونه تماس ها آدم رادردوراهی قرارمی دهد نمی دانیم اطلاعات برایشان بدهیم یاندهیم
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.15 14:32
17 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی و بنام شرکت بیمه یا مخابرات و... درخواست کارت به کارت بعد از واریز وجه یا پاسخگو نیستن یا میگن اشتباه واریز کردید
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.07 14:25
8 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.29 14:36
17 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.07 14:26
24 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.14 16:08
8 شهریور 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.30 10:24
24 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.14 16:08
قالبهای ممکن
+982136840029, 00982136840029, 02136840029, +98 21 3684 0029, 021 3684 0029, tel:+98-21-3684-0029