02141263000 (استان تهران, ایران)
+982141263000
850
دفعات جستجو
47
گزارش توسط کاربران
26 اردیبهشت
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
853
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
12 اسفند 1399
ایمن
تلفن صوتی اطلاع رسانی کسب و کارهاست
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.02 14:38
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (15/8%)
  • بازاریابی از راه دور (21/1%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (57/9%)
  • سایر (5/3%)
نظرات
12 اسفند 1399
ایمن
تلفن صوتی اطلاع رسانی کسب و کارهاست
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.02 14:38
12 اسفند 1399
ایمن
تماس صوتی و پیامک دارن خیلیم مفید بود
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.02 14:28
12 اسفند 1399
ایمن
این شماره اپراتور صوتیه و ایمن هست
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.02 00:55
17 آذر 1399
ایمن
متعلق به شرکت های وب هست و کلاه برداری نیست
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.07 15:05
12 اسفند 1399
ایمن
اپراتور تماس اطلاع رساني است.
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.02 14:28
17 اسفند 1399
ایمن
اپراتور تماس صوتی هست
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.03.07 02:23
28 آبان 1399
بازاریابی از راه دور
اپراتور اطلاع رسانی رویدادها
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.18 16:47
قالبهای ممکن
+982141263000, 00982141263000, 02141263000, +98 21 4126 3000, 021 4126 3000, tel:+98-21-4126-3000