02142037000 (استان تهران, ایران)
+982142037000
271
دفعات جستجو
23
گزارش توسط کاربران
6 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
270
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
27 شهریور 1401
ایمن
در سایت موسسه ثبت شده این شماره و ایمن و معتبر هست. همچنین شرکت معتبری هستند.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.09.18 15:40
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (0%)
  • بازاریابی از راه دور (57٫1%)
  • تحقیقات بازار (14٫3%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (28٫6%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
27 شهریور 1401
ایمن
در سایت موسسه ثبت شده این شماره و ایمن و معتبر هست. همچنین شرکت معتبری هستند.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.09.18 15:40
28 بهمن 1400
بازاریابی از راه دور
فکر برتر بازاریابی تلفنی - مزاحم
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.17 11:31
17 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.01.06 15:29
23 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.01.12 20:23
13 اردیبهشت 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.05.03 14:39
17 خرداد 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب + ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.07 15:45
29 تیر 1400
تحقیقات بازار
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: تحقیقات بازار
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.20 17:17
28 دی 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.18 15:34
29 آبان 1400
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.20 17:36
14 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.05 07:08
11 آبان 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.02 17:13
11 خرداد 1400
بازاریابی از راه دور
Frequently abused calls
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.06.01 16:35
قالبهای ممکن
+982142037000, 00982142037000, 02142037000, +98 21 4203 7000, 021 4203 7000, tel:+98-21-4203-7000