02149754000 (استان تهران, ایران)
+982149754000
296
دفعات جستجو
15
گزارش توسط کاربران
13 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
295
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
27 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
سلام. مخابرات گفت. منشا این شماره معلوم نیست. من دوبار به این شماره که باهام تماس گرفته بود زنگ زدم. بعد زنگ زدم مخابرات گفت ما خبر نداریم از کجاست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.19 15:04
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (50%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (50%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
27 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
سلام. مخابرات گفت. منشا این شماره معلوم نیست. من دوبار به این شماره که باهام تماس گرفته بود زنگ زدم. بعد زنگ زدم مخابرات گفت ما خبر نداریم از کجاست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.19 15:04
23 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.10.14 12:07
27 بهمن 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.02.15 11:08
11 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.03 15:17
14 آبان 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.05 22:52
5 مهر 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.27 14:00
5 مهر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.27 14:00
24 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.15 23:17
19 مهر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.11 10:57
قالبهای ممکن
+982149754000, 00982149754000, 02149754000, +98 21 4975 4000, 021 4975 4000, tel:+98-21-4975-4000