02155734249 (استان تهران, ایران)
+982155734249
462
دفعات جستجو
45
گزارش توسط کاربران
24 شهریور
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
462
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
17 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاه بردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.08 13:12
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (42/9%)
  • بازاریابی از راه دور (7/1%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (7/1%)
  • ایمن (35/7%)
  • سایر (7/1%)
قالبهای ممکن
+982155734249, 00982155734249, 02155734249, +98 21 5573 4249, 021 5573 4249, tel:+98-21-5573-4249