02155790061 (استان تهران, ایران)
+982155790061
62
دفعات جستجو
2
گزارش توسط کاربران
2 مرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
87
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
30 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 8 تیر 1401: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.21 14:27
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (0%)
  • بازاریابی از راه دور (100%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
30 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 8 تیر 1401: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.21 14:27
7 تیر 1401
بازاریابی از راه دور
مزاحمت مداوم
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.28 10:40
قالبهای ممکن
+982155790061, 00982155790061, 02155790061, +98 21 5579 0061, 021 5579 0061, tel:+98-21-5579-0061