02161150000 (استان تهران, ایران)
+982161150000
76
دفعات جستجو
5
گزارش توسط کاربران
25 فروردین
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
75
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
29 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.20 14:06
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (33/3%)
  • بازاریابی از راه دور (33/3%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (33/3%)
قالبهای ممکن
+982161150000, 00982161150000, 02161150000, +98 21 6115 0000, 021 6115 0000, tel:+98-21-6115-0000