02161329000 (استان تهران, ایران)
+982161329000
1348
دفعات جستجو
29
گزارش توسط کاربران
19 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1415
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
29 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
با من تماس گرفت و میخواست با مالک فروشگاه صحبت کنه و فورا قطع کرد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.20 17:27
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (66٫7%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (16٫7%)
  • ایمن (0%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (16٫7%)
نظرات
29 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
با من تماس گرفت و میخواست با مالک فروشگاه صحبت کنه و فورا قطع کرد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.20 17:27
18 آبان 1401
نظرسنجی
با من تماس گرفت خواستم ببینم متعلق به کجاست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.09 14:46
29 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحمت و کلاه برداری و تهدید به مرگ
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.21 18:09
15 آذر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
چندین بار تماس گرفته
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.12.06 14:59
13 آذر 1401
سایر
بسیار بی ادب و نفهم
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.12.04 10:48
8 آذر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.29 16:35
7 آذر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.28 16:40
2 آذر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.23 12:14
25 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.16 19:58
23 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.14 12:39
21 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاه برداری
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.12 16:43
21 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.12 14:10
17 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.08 16:12
9 آبان 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.31 15:05
5 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.27 12:15
1 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.23 23:41
17 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.09 16:10
17 مهر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.09 09:39
5 مهر 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.27 11:40
قالبهای ممکن
+982161329000, 00982161329000, 02161329000, +98 21 6132 9000, 021 6132 9000, tel:+98-21-6132-9000