02165318921 (استان تهران, ایران)
+982165318921
571
دفعات جستجو
23
گزارش توسط کاربران
7 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
645
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
20 شهریور 1401
سایر
بااین شماره زنگ زدندوگفتند که دوتااپل واچ بمبلغ 6میلیون برنده شدم وازم فقط ادرس خواست!
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.09.11 09:27
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (16٫7%)
  • بازاریابی از راه دور (16٫7%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (33٫3%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (33٫3%)
نظرات
20 شهریور 1401
سایر
بااین شماره زنگ زدندوگفتند که دوتااپل واچ بمبلغ 6میلیون برنده شدم وازم فقط ادرس خواست!
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.09.11 09:27
15 شهریور 1401
بازاریابی از راه دور
به منم زنگ زد گفت اپل واچ ۲تا برنده شدی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.06 21:21
13 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
به من گفتن دو تا اپل واتچ بردی باید پول رجیستریشو بدی فقط
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.09.04 12:49
7 شهریور 1401
سایر
به منم زنگ زدن گفتن سیمکارت برنده شدی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.29 11:59
22 مرداد 1401
نظرسنجی
این شماره به من صبح زنگ زده شش میلیون پول نقد برنده شدید جریانشو میدونید
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.13 17:02
31 مرداد 1401
نظرسنجی
چیه جریانش به منم زنگ زد که سیمکارت برنده شدی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.22 17:41
29 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.20 12:28
28 شهریور 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.19 15:39
15 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.06 13:36
9 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.31 11:12
23 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.14 14:10
8 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.30 14:42
13 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.04 12:46
5 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.27 13:12
5 شهریور 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.27 15:21
قالبهای ممکن
+982165318921, 00982165318921, 02165318921, +98 21 6531 8921, 021 6531 8921, tel:+98-21-6531-8921