02166846393 (استان تهران, ایران)
+982166846393
116
دفعات جستجو
10
گزارش توسط کاربران
5 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
125
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
1 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.21 10:41
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (85/7%)
  • بازاریابی از راه دور (14/3%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
1 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.21 10:41
29 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.19 14:41
27 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.17 11:43
24 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.14 12:04
قالبهای ممکن
+982166846393, 00982166846393, 02166846393, +98 21 6684 6393, 021 6684 6393, tel:+98-21-6684-6393