02167307000 (استان تهران, ایران)
+982167307000
542
دفعات جستجو
12
گزارش توسط کاربران
11 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
650
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
23 مرداد 1401
نظرسنجی
احتیاط کنید اول بعنوان نظرسنجی تماس گرفتند ولی در ادامه سعی داشتند اطلاعات هویتی ام را اخذکنند
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.14 16:03
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (0%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (100%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
23 مرداد 1401
نظرسنجی
احتیاط کنید اول بعنوان نظرسنجی تماس گرفتند ولی در ادامه سعی داشتند اطلاعات هویتی ام را اخذکنند
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.14 16:03
24 شهریور 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.15 14:40
3 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.24 11:37
31 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.21 12:03
14 شهریور 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.05 11:09
31 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.22 15:56
22 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.13 16:20
31 اردیبهشت 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.21 12:03
22 مرداد 1401
نظرسنجی
نظرسنجی در مورد فیلیمو
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.08.13 13:15
قالبهای ممکن
+982167307000, 00982167307000, 02167307000, +98 21 6730 7000, 021 6730 7000, tel:+98-21-6730-7000