02175072000 (استان تهران, ایران)
+982175072000
731
دفعات جستجو
19
گزارش توسط کاربران
6 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
911
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
11 مرداد 1401
ایمن
سلام از این شماره با من تماس گرفتن و درباره درگاه پرداخت اکترونیک سامان و میزان رضایتم از خدمات سوال کردند.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.02 12:47
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (0%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (50%)
  • سایر (50%)
نظرات
11 مرداد 1401
ایمن
سلام از این شماره با من تماس گرفتن و درباره درگاه پرداخت اکترونیک سامان و میزان رضایتم از خدمات سوال کردند.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.02 12:47
17 بهمن 1400
سایر
از این شماره خانمی با موبایل شخصی من تماس گرفت و اسم و فامیل شخص دیگری غیرازمرا عنوان کرد. گفتم اشتباه است ، مجددا سوال کرد آیا کسی را بااسم و فامیل نامبرده میشناسم یانه؟ جواب دادم خیر. کمی مکث کرد و سپس با گفتن خداحافظ تماس را قطع کرد. بنظر تماس مشکوکی میامد.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.06 12:11
6 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.27 14:06
23 خرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.13 19:39
17 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.06 12:03
21 آذر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.12 18:27
15 مرداد 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.06 17:26
11 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.02 15:35
17 اردیبهشت 1401
تحقیقات بازار
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: تحقیقات بازار
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.07 10:46
20 مهر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.12 15:42
19 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.08 16:22
28 شهریور 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.19 12:05
قالبهای ممکن
+982175072000, 00982175072000, 02175072000, +98 21 7507 2000, 021 7507 2000, tel:+98-21-7507-2000