02181800001 (استان تهران, ایران)
+982181800001
157
دفعات جستجو
6
گزارش توسط کاربران
6 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
191
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
4 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
مردی زنگ زد و اعلام کرد از نیروی انتظامی است
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.07.26 16:03
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
4 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
مردی زنگ زد و اعلام کرد از نیروی انتظامی است
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2022.07.26 16:03
20 خرداد 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.10 10:09
5 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.27 15:06
19 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.10 08:59
قالبهای ممکن
+982181800001, 00982181800001, 02181800001, +98 21 8180 0001, 021 8180 0001, tel:+98-21-8180-0001