02182401000 (استان تهران, ایران)
+982182401000
232
دفعات جستجو
13
گزارش توسط کاربران
29 فروردین
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
232
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
9 بهمن 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
تماس گرفت قطع شد و من که تماس گرفتم گفت در شبکه موجود نمی باشد
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.28 13:03
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (50%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (16/7%)
  • سایر (33/3%)
قالبهای ممکن
+982182401000, 00982182401000, 02182401000, +98 21 8240 1000, 021 8240 1000, tel:+98-21-8240-1000