02184234000 (استان تهران, ایران)
+982184234000
377
دفعات جستجو
10
گزارش توسط کاربران
16 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
376
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
17 آبان 1399
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.07 17:08
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (0%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (100%)
نظرات
17 آبان 1399
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.07 17:08
15 فروردین 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.04 12:29
8 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.29 15:37
1 آذر 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: سایر
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.22 09:48
15 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.06 13:45
21 مهر 1400
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.13 13:01
قالبهای ممکن
+982184234000, 00982184234000, 02184234000, +98 21 8423 4000, 021 8423 4000, tel:+98-21-8423-4000