02187270000 (استان تهران, ایران)
+982187270000
825
دفعات جستجو
93
گزارش توسط کاربران
13 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1012
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
22 دی 1400
سایر
همين طور به صورت رباتيك زنگ مي زند. ساعت ها و بي وقفه. ظاهرا ربات است و هنگ كرده و تلفن غيرقابل استفاده شده
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.12 20:52
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (23٫8%)
  • بازاریابی از راه دور (61٫9%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (14٫3%)
نظرات
22 دی 1400
سایر
همين طور به صورت رباتيك زنگ مي زند. ساعت ها و بي وقفه. ظاهرا ربات است و هنگ كرده و تلفن غيرقابل استفاده شده
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.12 20:52
12 خرداد 1400
بازاریابی از راه دور
برای بازیابی خط تلفن و وارد بانک شدن و دزدی کردن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.02 12:43
12 اردیبهشت 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.05.02 19:20
28 تیر 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.19 12:42
22 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.11 12:34
16 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.07 12:31
29 فروردین 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.18 16:39
17 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.06 12:35
13 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.04 16:05
23 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.13 12:37
25 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.16 12:02
17 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.06 18:42
4 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.24 10:43
22 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.12 20:40
20 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.10 12:12
15 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.05 21:11
6 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.27 12:59
23 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.14 12:32
22 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.13 10:58
3 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.25 13:18
25 مهر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.17 22:59
21 مهر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.13 12:58
21 مهر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.13 12:44
17 آذر 1400
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.08 12:43
6 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.27 16:38
13 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.04 16:20
7 شهریور 1400
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.29 11:06
7 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.29 07:24
2 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.24 13:48
2 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.24 13:21
23 اسفند 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.14 13:07
21 اسفند 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.12 11:10
17 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
تبلیغات
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.08 15:43
18 بهمن 1399
بازاریابی از راه دور
فروش اینترنت ADSL
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.02.06 20:18
15 دی 1399
بازاریابی از راه دور
تبلیغات
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.01.04 15:34
11 دی 1399
بازاریابی از راه دور
فروش اینترنت
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.12.31 12:20
قالبهای ممکن
+982187270000, 00982187270000, 02187270000, +98 21 8727 0000, 021 8727 0000, tel:+98-21-8727-0000