02191008020 (استان تهران, ایران)
+982191008020
546
دفعات جستجو
53
گزارش توسط کاربران
17 مرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
670
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
23 آبان 1400
تحقیقات بازار
این شماره مال بخش مشکلات فنی کلاسینو است
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.11.14 20:29
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (11٫1%)
  • بازاریابی از راه دور (55٫6%)
  • تحقیقات بازار (22٫2%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (11٫1%)
  • سایر (0%)
نظرات
23 آبان 1400
تحقیقات بازار
این شماره مال بخش مشکلات فنی کلاسینو است
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.11.14 20:29
16 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 23 تیر 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.07 20:12
16 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 21 تیر 1401: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.07 18:27
14 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 خرداد 1401: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.05 12:42
14 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 خرداد 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.05 12:42
12 مرداد 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 7 اردیبهشت 1401: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.03 03:34
10 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 14 فروردین 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.01 16:07
10 مرداد 1401
تحقیقات بازار
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 3 بهمن 1400: تحقیقات بازار
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.01 12:02
9 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 21 اسفند 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.31 03:57
6 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 19 بهمن 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.28 15:57
5 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 4 بهمن 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.27 08:07
4 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 27 دی 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.26 16:57
3 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 17 دی 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.25 23:27
3 مرداد 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 8 آذر 1400: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.25 09:47
1 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 9 آذر 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.23 01:02
31 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 7 آذر 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.22 20:22
30 تیر 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 11 تیر 1401: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.21 17:17
30 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 13 آبان 1400: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.21 17:02
29 تیر 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 خرداد 1401: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.20 16:22
21 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 6 شهریور 1400: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.12 12:07
13 تیر 1401
ایمن
بسیار عالی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.04 15:24
18 خرداد 1399
بازاریابی از راه دور
برای پشتیبانی سایت کلاسینو هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.06.07 15:29
قالبهای ممکن
+982191008020, 00982191008020, 02191008020, +98 21 9100 8020, 021 9100 8020, tel:+98-21-9100-8020