02191009215 (استان تهران, ایران)
+982191009215
20
دفعات جستجو
9
گزارش توسط کاربران
9 تیر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
20
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
1 اردیبهشت 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
زنگ زد خانمی گفت از طرف رسانه ملی شما در خواست کرم وپماد دادید گفتم نه. از رسانه ملی پرسیدم گفت کلاهبرداری.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.04.21 16:14
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
1 اردیبهشت 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
زنگ زد خانمی گفت از طرف رسانه ملی شما در خواست کرم وپماد دادید گفتم نه. از رسانه ملی پرسیدم گفت کلاهبرداری.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.04.21 16:14
12 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحم
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.02 10:10
27 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحم
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.18 17:45
20 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحم
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.11 12:25
قالبهای ممکن
+982191009215, 00982191009215, 02191009215, +98 21 9100 9215, 021 9100 9215, tel:+98-21-9100-9215