02191012717 (استان تهران, ایران)
+982191012717
1241
دفعات جستجو
84
گزارش توسط کاربران
6 مرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1260
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
6 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
به گوشی من هم زنگ زدن ساعت ۳ صبح، جواب ندادم.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.06.27 23:35
سایر شماره‌های گزارش شده یا لینک شده به:
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (71/4%)
  • بازاریابی از راه دور (20%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (8/6%)
نظرات
6 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
به گوشی من هم زنگ زدن ساعت ۳ صبح، جواب ندادم.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.06.27 23:35
2 بهمن 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
با خط کد ۹ تماس میگیرن و قطع میکنن که کنجکاو شوید، بعد از اینکه شما به این شماره زنگ میزنید دقیقه ای خدا تومان برای شما هزینه دارد.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.21 11:46
30 دی 1399
بازاریابی از راه دور
همینطوره این شماره احتمالا مربوط به آسیاتک می باشد و یک خط تبلیغاتی است.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.19 11:22
20 آبان 1399
بازاریابی از راه دور
به منم زنگ زد جواب ندادم. من این رو پیدا کردم : پیش شماره ۹۱۰۱ برای شرکت آسیاتک و به عنوان آسیاتل در بستر ویپ یا تلفن اینترنتی ارائه می شود که این شماره مربوط به شهر تهران و یک خط تبلیغاطی برای یک شرکت حقوقی است.
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2020.11.10 11:23
27 شهریور 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
انگار کلاه برداریه ، ول کن هم نیستن هی زنگ میزنن
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.09.17 12:32
2 آذر 1399
بازاریابی از راه دور
تبلیغات
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.22 10:39
19 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
مدام مزاحم میشه
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.10 16:22
قالبهای ممکن
+982191012717, 00982191012717, 02191012717, +98 21 9101 2717, 021 9101 2717, tel:+98-21-9101-2717