02191028095 (استان تهران, ایران)
+982191028095
225
دفعات جستجو
16
گزارش توسط کاربران
16 اسفند
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
245
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
13 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
Dangures organisation
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.02 22:25
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (42/9%)
  • بازاریابی از راه دور (14/3%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (14/3%)
  • سایر (28/6%)
نظرات
13 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
Dangures organisation
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.02 22:25
12 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
Scam call
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.01 16:14
قالبهای ممکن
+982191028095, 00982191028095, 02191028095, +98 21 9102 8095, 021 9102 8095, tel:+98-21-9102-8095