02191092337 (استان تهران, ایران)
+982191092337
1014
دفعات جستجو
27
گزارش توسط کاربران
28 فروردین
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1022
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
23 فروردین 1400
بازاریابی از راه دور
اسپم بازاریابی
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.04.12 13:51
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (33/3%)
  • بازاریابی از راه دور (66/7%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
23 فروردین 1400
بازاریابی از راه دور
اسپم بازاریابی
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.04.12 13:51
9 اسفند 1399
بازاریابی از راه دور
اسپم بازاریابی
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.02.27 13:44
قالبهای ممکن
+982191092337, 00982191092337, 02191092337, +98 21 9109 2337, 021 9109 2337, tel:+98-21-9109-2337