02196669000 (استان تهران, ایران)
+982196669000
1976
دفعات جستجو
117
گزارش توسط کاربران
4 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
2012
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
4 خرداد 1400
تحقیقات بازار
سامانه تحقیقات و بازار یابی تلفنی مرتبت با بخش خصوصی
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.05.25 15:52
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (47/5%)
  • بازاریابی از راه دور (12/5%)
  • تحقیقات بازار (12/5%)
  • نظرسنجی (10%)
  • ایمن (5%)
  • سایر (12/5%)
نظرات
4 خرداد 1400
تحقیقات بازار
سامانه تحقیقات و بازار یابی تلفنی مرتبت با بخش خصوصی
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.05.25 15:52
28 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
Spam scam
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.19 13:04
30 فروردین 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
2021.04.19 13:10
قالبهای ممکن
+982196669000, 00982196669000, 02196669000, +98 21 9666 9000, 021 9666 9000, tel:+98-21-9666-9000