03121824000 (استان اصفهان, ایران)
+983121824000
452
دفعات جستجو
28
گزارش توسط کاربران
15 مرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
549
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
17 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 مرداد 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.08 13:07
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (50%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (50%)
نظرات
17 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 مرداد 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.08 13:07
17 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 3 مرداد 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.08 06:17
16 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 20 تیر 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.07 16:22
15 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 18 خرداد 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.06 00:42
12 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 20 اردیبهشت 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.03 21:47
12 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 20 اردیبهشت 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.03 20:32
11 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 27 فروردین 1401: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.02 12:47
10 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 10 مرداد 1401: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.01 08:47
6 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 27 آذر 1400: بد + کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.28 08:42
26 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 20 مهر 1400: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.17 16:27
26 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 14 مهر 1400: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.17 00:32
24 تیر 1401
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 3 دی 1400: بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.15 21:27
24 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر، 3 مهر 1400: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.15 20:22
قالبهای ممکن
+983121824000, 00983121824000, 03121824000, +98 31 2182 4000, 031 2182 4000, tel:+98-31-2182-4000