03134006000 (استان اصفهان, ایران)
+983134006000
1616
دفعات جستجو
97
گزارش توسط کاربران
6 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
1659
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
2 مرداد 1401
نظرسنجی
شماره برای شرکت یخچال سازی دوو هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.24 11:32
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (22٫2%)
  • بازاریابی از راه دور (11٫1%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (44٫4%)
  • ایمن (16٫7%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (5٫6%)
نظرات
2 مرداد 1401
نظرسنجی
شماره برای شرکت یخچال سازی دوو هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.24 11:32
23 دی 1400
نظرسنجی
این شماره تلفن خدمات شرکت انتخاب سرویس جهت پشتیبانی مخصولات دوو و اسنوا هست و نظرسنجی اتجام میده
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.13 03:44
10 مهر 1400
نظرسنجی
گروه صنعتی انتخابه. نظر سنجی نصب و راه اندازی دوو یا اسنوا
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.02 19:03
13 شهریور 1400
نظرسنجی
این شماره واسه نظر سنجی شرکت اسنوا هستش واسه نصب لوازم خانگیش نظر سنجی میکنه
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.09.04 20:23
5 آذر 1399
بازاریابی از راه دور
احتمال میدم این شماره ، جزء شماره های شرکت های مخابراتی و فروش بسته های اینترنت باشه که جهت بازار یابی فروش ازش استفاده میکنن. با من ۵ بار تماس گرفتن ولی من پاسخ ندادم.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.25 12:54
12 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
بامن هم تماس گرفتن ولی جواب ندادم خودم تماس گرفتم گزینه های مختلفی از طریق اپراتور اعلام میکنه شماره ۵ انتقادات......
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.02 18:55
15 آبان 1399
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.05 15:45
26 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.16 16:14
5 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.25 03:14
9 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.29 19:26
12 آبان 1401
نظرسنجی
برای شرکت اسنوا است.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.11.03 13:33
7 آبان 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.29 14:01
5 اسفند 1399
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب + ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.02.23 09:59
21 اسفند 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.03.11 12:19
15 فروردین 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.04.04 11:19
21 فروردین 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.04.10 16:52
26 اردیبهشت 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.05.16 12:35
26 خرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.16 11:50
27 خرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.06.17 14:14
23 شهریور 1401
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.09.14 07:16
20 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.11 14:55
3 مرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.25 16:25
22 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.13 15:16
16 تیر 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.07 14:20
15 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.06 09:35
17 خرداد 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.07 11:18
25 اردیبهشت 1401
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.15 09:10
22 اردیبهشت 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.12 11:19
8 اسفند 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.27 09:35
3 اسفند 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.22 16:02
9 دی 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب + نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.30 16:31
27 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.16 22:28
30 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.21 13:08
31 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.08.22 15:41
4 بهمن 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.24 13:30
3 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.23 15:26
25 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.15 09:50
24 دی 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.01.14 11:40
14 آذر 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.05 09:16
1 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.22 17:13
13 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.04 19:44
12 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.03 16:34
5 تیر 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.26 17:27
26 خرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.06.16 13:10
2 خرداد 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.05.23 09:42
20 فروردین 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.09 20:51
15 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.04 17:01
19 اسفند 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.03.10 18:17
17 بهمن 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.06 15:57
12 آذر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: نظرسنجی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.03 09:29
30 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.21 15:46
18 آبان 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.09 11:11
19 مهر 1400
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.11 18:27
19 مهر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.10.11 15:23
5 مرداد 1401
ایمن
شماره ایمن هست
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.27 13:28
2 اسفند 1400
نظرسنجی
نظرسنجی شرکت اسنوا
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.21 21:44
10 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.01 15:21
قالبهای ممکن
+983134006000, 00983134006000, 03134006000, +98 31 3400 6000, 031 3400 6000, tel:+98-31-3400-6000