شماره تلفن: +98 34 9100 1551
( ایران)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و نظر دادن در مورد این شماره به پایین بروید
آمار
دفعات جستجو
گزارش توسط کاربران
آخرین جستجو
568
20
23 مرداد
دفعات جستجو
568
گزارش توسط کاربران
20
آخرین جستجو
23 مرداد
امتیاز
میزان امنیت
23%
فعالیت (سه ماه گذشته)
تعداد تماسها (سه ماه گذشته)
3
فعالترین زمان
گزارش
نظرات 03491001551
6 مرداد 1399 (نظر توسط کاربر - وب,  ایران)
نظر توسط کاربر - وب,  ایران
به عنوان بیمه دندانپزشی خود را معرفی میکنند و طرف صحبت را مجبور به پرداخت 100 تومان بابت بیمه دندانپزشکی میکنند. در صورتی مخاطب نه نیاز به این بیمه دارد و نه درخواست آن را داده است.
کلاهبرداری / تماس رباتی
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
گزارش سوءاستفاده

2 مرداد 1399 (نظر توسط کاربر - وب,  ایران)
نظر توسط کاربر - وب,  ایران
ظاهرا قصدشان فروش کارت تخفیف بود
بازاریابی از راه دور
(بازاریابی از راه دور)
گزارش سوءاستفاده

قالبهای ممکن
+983491001551, 00983491001551, 03491001551, +98 34 9100 1551, 034 9100 1551, tel:+98-34-9100-1551