03491001551 (استان کرمان, ایران)
+983491001551
664
دفعات جستجو
53
گزارش توسط کاربران
5 مرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
664
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
8 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
این شماره امروز به من چند بار زنگ زده میگه کارت بیمه تون صادر شده من محلی نگذاشتم بهشون نمی‌دونم منظورش چی بود
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.06.29 21:26
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (64/3%)
  • بازاریابی از راه دور (17/9%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (3/6%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (14/3%)
نظرات
8 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
این شماره امروز به من چند بار زنگ زده میگه کارت بیمه تون صادر شده من محلی نگذاشتم بهشون نمی‌دونم منظورش چی بود
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.06.29 21:26
7 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
این شماره امروز 4مرتبه به من زنگ زد جواب ندادم زنگ زدم آهنگ پخش میکنه
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.27 00:59
6 دی 1399
بازاریابی از راه دور
به عنوان بیمه دندان پزشکی معرفی کردند و اعلام کردند که مشخصات شما ثبت شده و تخفیف دارید در حالی که تمام مشخصات را تلفنی درخواست کردند.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.26 10:14
6 مرداد 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
به عنوان بیمه دندانپزشی خود را معرفی میکنند و طرف صحبت را مجبور به پرداخت 100 تومان بابت بیمه دندانپزشکی میکنند. در صورتی مخاطب نه نیاز به این بیمه دارد و نه درخواست آن را داده است.
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.07.27 12:39
2 مرداد 1399
بازاریابی از راه دور
ظاهرا قصدشان فروش کارت تخفیف بود
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.07.23 04:10
قالبهای ممکن
+983491001551, 00983491001551, 03491001551, +98 34 9100 1551, 034 9100 1551, tel:+98-34-9100-1551