شماره تلفن: +98 51 9100 9118
( ایران)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و نظر دادن در مورد این شماره به پایین بروید
آمار
دفعات جستجو
گزارش توسط کاربران
آخرین جستجو
986
33
14 مرداد
دفعات جستجو
986
گزارش توسط کاربران
33
آخرین جستجو
14 مرداد
امتیاز
میزان امنیت
10%
فعالیت (سه ماه گذشته)
تعداد تماسها (سه ماه گذشته)
1
فعالترین زمان
گزارش
نظرات 05191009118
23 تیر 1399 (نظر توسط کاربر - وب,  ایران)
نظر توسط کاربر - وب,  ایران
با تماس و عدم ارائه اطلاعات درست و کامل اقدام به فروش کارت های بی مصرف (و بدون وجهه و اعتبار قانونی از نظر نمایندگی های ایران خودرو) با اخذ هزینه های اغوا کننده 100 تا 150 هزارتومانی (تقریبا یک دهم قیمت کارت طلایی ) می کنند.
کلاهبرداری / تماس رباتی
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
گزارش سوءاستفاده

22 تیر 1399 (نظر توسط کاربر - وب,  ایران)
نظر توسط کاربر - وب,  ایران
مشترک طی تماس تلفنی ابراز داشته کارت امداد خودرو شما صادر شده، لطفا آدرس بفرمایید برای ارسال کارت. در جواب گفتم چنین درخواستی نداشتم. ابراز کرد سراسریِ. گفتم سراسری به معنی اجباری بودنه؟ گفت شما حالیتون نمیشه سراسری چیه و تلفن رو قطع کرد. مراقب این دسته کلاه برداری ها باشید.
کلاهبرداری / تماس رباتی
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
گزارش سوءاستفاده

21 تیر 1399 (نظر توسط کاربر - وب,  ایران)
نظر توسط کاربر - وب,  ایران
کلاهبرداری به اسم امداد خودروی و کارت طلایی
کلاهبرداری / تماس رباتی
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
گزارش سوءاستفاده

قالبهای ممکن
+985191009118, 00985191009118, 05191009118, +98 51 9100 9118, 051 9100 9118, tel:+98-51-9100-9118