09422045320 (ایران)
+989422045320
581
دفعات جستجو
17
گزارش توسط کاربران
7 اسفند
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
589
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
13 آذر 1399
بازاریابی از راه دور
پیام تبلئعاتی صوتی به صورت ربات
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.03 17:37
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (80%)
  • بازاریابی از راه دور (20%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
13 آذر 1399
بازاریابی از راه دور
پیام تبلئعاتی صوتی به صورت ربات
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.03 17:37
12 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.01 16:22
12 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.02 18:20
قالبهای ممکن
+989422045320, 00989422045320, 09422045320, +98 942 204 5320, 0942 204 5320, tel:+98-942-204-5320