09422090022 (ایران)
+989422090022
638
دفعات جستجو
30
گزارش توسط کاربران
4 بهمن
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
649
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
20 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
بی پدر و مادر مزاحم اپراتور مربوطه رسیدگی کند
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.09 00:45
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (66/7%)
  • بازاریابی از راه دور (11/1%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (22/2%)
نظرات
20 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
بی پدر و مادر مزاحم اپراتور مربوطه رسیدگی کند
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.09 00:45
13 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.03 10:57
12 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.02 18:03
4 آذر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.11.24 02:43
قالبهای ممکن
+989422090022, 00989422090022, 09422090022, +98 942 209 0022, 0942 209 0022, tel:+98-942-209-0022