09422090665 (ایران)
+989422090665
322
دفعات جستجو
116
گزارش توسط کاربران
6 خرداد
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
327
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
10 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
این تماسهای ریاتی بسیار بسیار خطرناک هستند من بعنوان یک کارشناس IT میگم که این شماره های هوشمند قابلیت اتصال به تلفن هوشمند شما را دارد و در صورت اسرسال بدافزار اطلاعات بسیار حیاتی را از شما به سرقت میبرند که تاوان سنگینی برای شما خواهد داشت حتی برخی از این تماسها از خارج مرزها و کشورهای خاص! گرفته میشوند پس به آنها جواب ندهید و سریع بلاکشان کنید
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.01 15:47
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (84٫6%)
  • بازاریابی از راه دور (7٫7%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (7٫7%)
نظرات
10 مرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
این تماسهای ریاتی بسیار بسیار خطرناک هستند من بعنوان یک کارشناس IT میگم که این شماره های هوشمند قابلیت اتصال به تلفن هوشمند شما را دارد و در صورت اسرسال بدافزار اطلاعات بسیار حیاتی را از شما به سرقت میبرند که تاوان سنگینی برای شما خواهد داشت حتی برخی از این تماسها از خارج مرزها و کشورهای خاص! گرفته میشوند پس به آنها جواب ندهید و سریع بلاکشان کنید
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.01 15:47
22 خرداد 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
بلاکش کنید ربات تبلیغاتی مخابرات ایرانه
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.06.12 14:41
12 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
It's a scam number don't answer it
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.01 14:53
12 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
شماره هایی که عجیب و غریب هستن و یا آشنا براتون نیستن حتی الامکان جواب ندین، هزار جور کلاهبرداری و کلک بازی درست شده a. R. M آبپخش استان بوشهر
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.01.01 14:27
22 تیر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.07.13 18:19
3 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.23 21:57
قالبهای ممکن
+989422090665, 00989422090665, 09422090665, +98 942 209 0665, 0942 209 0665, tel:+98-942-209-0665