442182 (آذربایجان غربی, ایران)
+98442182
263
دفعات جستجو
11
گزارش توسط کاربران
17 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
263
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
4 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.26 12:06
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
4 شهریور 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.08.26 12:06
25 فروردین 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
مزاحم تلفنی
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2021.04.14 22:35
قالبهای ممکن
+98442182, 0098442182, 442182, +98 44 2182, 044 2182, tel:+98-44-2182