61150000 (خوزستان, ایران)
+9861150000
89
دفعات جستجو
9
گزارش توسط کاربران
12 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
88
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
12 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.01 00:35
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (100%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
12 فروردین 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.04.01 00:35
27 بهمن 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.16 09:31
19 آبان 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.10 13:40
11 مرداد 1401
کلاهبرداری / تماس رباتی
شماره سازمانی....
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.08.02 16:40
قالبهای ممکن
+9861150000, 009861150000, 61150000, +98 61150000, tel:+98-61150000