62999027 (ایران)
+9862999027
23
دفعات جستجو
1
گزارش توسط کاربران
24 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
-
تعداد تماسها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
15 شهریور 1399
سایر
تماس گرفتند گفتند از نمایندگی مخابرات تماس میگیرم، با مدیر مجموعه کار دارم بعد از اینکه کمی مقاومت کردم در ارایه اطلاعات گفتند برای تاییدیه مالی زنگ زده بودیم ولی باید حضوری بیایبید مخابرات!!!! فکر میکنم بازاریابی تلفنی یا کلاهبرداری بوده
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.09.05 14:05
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی
  • بازاریابی از راه دور
  • تحقیقات بازار
  • نظرسنجی
  • ایمن
  • سایر
قالبهای ممکن
+9862999027, 009862999027, 62999027, +98 62999027, tel:+98-62999027