90000118 (ایران)
+9890000118
265
دفعات جستجو
354
گزارش توسط کاربران
24 مهر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
264
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
29 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.20 16:20
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (73%)
  • بازاریابی از راه دور (3/3%)
  • تحقیقات بازار (3/6%)
  • نظرسنجی (6/6%)
  • ایمن (1/8%)
  • سایر (11/7%)
نظرات
29 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.20 16:20
23 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری است اصلا جواب ندهید
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.14 20:24
15 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.10.06 06:32
6 مهر 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبردار
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.09.27 13:05
25 شهریور 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
کلاهبرداری
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.09.15 06:57
قالبهای ممکن
+9890000118, 009890000118, 90000118, +98 90000118, tel:+98-90000118