91000000 (ایران)
+9891000000
309
دفعات جستجو
26
گزارش توسط کاربران
9 آذر
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
312
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
4 آذر 1399
نظرسنجی
شرکت شاتل ارائه دهنده خدمات اینترنت، در مورد کیفیت خدمات شاتل برای نظرسنجی تماس میگیرد.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.24 09:14
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (25%)
  • بازاریابی از راه دور (25%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (25%)
  • ایمن (25%)
  • پیک/تحویل (0%)
  • سایر (0%)
نظرات
4 آذر 1399
نظرسنجی
شرکت شاتل ارائه دهنده خدمات اینترنت، در مورد کیفیت خدمات شاتل برای نظرسنجی تماس میگیرد.
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.24 09:14
17 آبان 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.07 10:33
2 آذر 1399
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.11.22 09:32
13 آذر 1399
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2020.12.03 16:15
9 آبان 1401
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.10.31 19:39
22 اسفند 1399
بازاریابی از راه دور
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد + بازاریابی از راه دور
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.03.12 22:50
8 اردیبهشت 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.04.28 13:16
4 مرداد 1401
ایمن
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب + ایمن
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.07.26 12:44
27 تیر 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.07.18 13:37
18 بهمن 1400
سایر
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خنثی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2022.02.07 00:59
16 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: کلاهبرداری / تماس رباتی
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.07 11:20
16 آذر 1400
کلاهبرداری / تماس رباتی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: بد
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.12.07 11:21
15 آبان 1400
نظرسنجی
اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر: خوب
نظر توسط کاربر (ایرانتلفن همراه)
2021.11.06 22:37
قالبهای ممکن
+9891000000, 009891000000, 91000000, +98 91000000, tel:+98-91000000