985000505 (ایران)
+98985000505
52
دفعات جستجو
3
گزارش توسط کاربران
8 اسفند
آخرین جستجو
امتیاز
%
میزان امنیت
فعالیت (سه ماه گذشته)
51
تعداد جستجوها (سه ماه گذشته)
آخرین نظر
2 دی 1399
کلاهبرداری / تماس رباتی
سرقت اطلاعات
نظر توسط کاربر (ایرانوب)
2020.12.22 07:25
گزارش
  • کلاهبرداری / تماس رباتی (50%)
  • بازاریابی از راه دور (0%)
  • تحقیقات بازار (0%)
  • نظرسنجی (0%)
  • ایمن (0%)
  • سایر (50%)
قالبهای ممکن
+98985000505, 0098985000505, 985000505, +985000505, +98 5000505, 5000505, tel:+98-5000505