حریم خصوصی

حریم خصوصی

این سایت عمدتا شامل محتوای تولید شده توسط کاربر از طریق برنامه‌های گوشی و نیز انجمن گفتگوی خود سایت است. TelGuarder مسئولیتی در خصوص محتوای تولید شده توسط کاربر ندارد. اگر محتوای تولید شده موجب نقض قانون یا اصول بنیادین سایت شود، اطلاعات غلط بدهد یا به کاربران ضرری وارد کند در این صورت ممکن است محتوای تولید شده توسط telGuarder یا ناظر حذف شود.

اطلاعات ارائه شده در این سایت عمومی بوده و برای همه قابل دسترسی است.

اطلاعات ارائه شده توسط کاربران این سایت توسط اشخاص ثالث مورد استفاده قرار نگرفته یا در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت.